Ruildagen

In principe komen kinderen op vaste dagen naar de BSO. Dit omdat wij veiligheid, stabiliteit en onze pedagogische kwaliteit nastreven. Het kan natuurlijk voorkomen dat er behoefte is om te ruilen, te annuleren, of om extra opvangdagen in te plannen.

Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn de spelregels?

Dagen ruilen

  • Voor de aanvraag van een ruildag gebruik je de ouderportal. Zodra hierop een bevestiging is ontvangen, staat de ruildag in onze planning en is deze geaccordeerd. Het al dan niet accorderen van een ruildag is afhankelijk van de groepsbezetting op dat moment.
  • Opvangdagen die een kind afwezig is, kunnen voorafgaand aan de afwezige dag geruild worden. Het is niet mogelijk om opvangdagen met terug werkende kracht te ruilen.
  • Ruildagen dienen opgenomen te worden binnen 2 weken. Er kan geruild worden naar de week voorafgaand aan de afwezige opvangdag, tijdens deze zelfde week, dan wel de week na de afwezige opvang dag.
  • Zijn de opvangdagen niet geruild binnen de hierboven genoemde periode? In dat geval komen deze automatisch te vervallen. Afwezige opvangdagen worden niet gecrediteerd.
  • De ruildagen zijn kind gebonden en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
  • Schooldagen kunnen geruild worden met schooldagen en vakantiedagen kunnen geruild worden met vakantiedagen.
  • Ruilen van opvangdagen kan, indien de groepsbezetting dit toelaat en het geen extra personele inzet vraagt. De pedagogisch medewerkster, of leidinggevende beoordeelt dit.

Extra dagen

  • Voor de aanvraag van een incidentele extra opvang dag gebruik je de ouderportal. Zodra hierop een bevestiging is ontvangen, staat de extra opvang dag in onze planning en is deze geaccordeerd. Het al dan niet accorderen van een extra opvang dag is afhankelijk van de groepsbezetting op dat moment.
  • Wil je de incidentele extra dag alsnog annuleren? Dit kan tot 24 uur voor de geplande opvangdag. Een annulering binnen 24 uur voor aanvang van de extra dag wordt doorberekend.