Belangrijke documenten

Onderstaande documenten zijn via info@debuitenpeuter.nl op te vragen.

  • Pedagogisch coach en beleidsuren
  • Pedagogisch beleid per locatie
  • Veiligheid en gezondheidsbeleid
  • Notulen van de werkgroep veiligheid en gezondheid
  • Klachtenbeleid
  • Voedingsbeleid